Islamista wyjaśnia obywatela Niemiec.

23 czerwca 2020

Całkiem konstruktywnie argumentując jak wyznawcy Allaha przejmą kontrolę nad krajem.

No Comments

Comments are closed.