Na poniższej mapie Cesarstwo…

10 września 2019
Na poniższej mapie Cesarstwo Rzymskie w granicach z lipca 1071 r. – najpotężniejsze, najbogatsze i najnowocześniejsze państwo Europy. Za około miesiąc dojdzie do katastrofy pod Manzikertem, bitwy w której na skutek zdrady wewnątrz własnych szeregów siły Rzymian zostaną rozbite przez Turków, a Cesarstwo pogrąży się w wojnie domowej. Bezpośrednim skutkiem będzie niezakłócona, masowa migracja Turków do centralnej Azji Mniejszej i przeobrażenie etniczne oraz religijne tych terenów, które staną się ziemiami Turków oraz Islamu. Następne lata to desperackie próby ograniczenia ekspansji Turków na zachód i wybrzeża. Ostatnia próba całkowitego, ostatecznego wyparcia Turków z Azji Mniejszej nastąpiła w 1176 r., gdy Cesarz Manuel pchną swoją potężną, zawodową armię przeciwko ich nowozałożonej stolicy. Niestety próba ta zakończyła się porażką. 277 lat później Turcy zdobyli Konstantynopol.

Skutki Bitwy pod Manzikertem odczuwamy do dzisiaj. Bez niej nie byłoby Turcji. Przez nią Europa musiała przez wieku bronić się przed Turkami. Przez Manzikert europejska cywilizacja została zepchnięta na zachód.

#historia #bizancjum #rzym #turcja #europa

No Comments

Comments are closed.