Na rynkach finansowych…

18 października 2019
Na rynkach finansowych obowiązuje prosta zasada: „rynek dyskontuje wszystko”, co oznacza że rynek wlicza w cenę danego instrumentu wszystkie dostępne informacje, ryzyka itp. W przypadku kryptowalut np. bitcoina istnieje pełna informacja co do podaży i wykopywania nowych coinów w czasie. Są z dużą dokładnością znane daty kolejnych halvingów rewardów, słowem na wiele lat naprzód doskonale i ze 100% dokładnością wiadomo ile będzie coinów w obiegu.

Proste pytanie: dlaczego tak wiele osób uważa że reward halvingi mogą istotnie wpływać na cenę, skoro informacja o nich jest doskonale znana rynkom na wiele lat naprzód?

Prosta analogia: gdyby była doskonale znana krzywa podaży złota na świecie na 100 lat naprzód, dokładnie było by wiadomo ile w którym roku zostanie wydobyte złota – i byłoby pewne że ta informacja jest w 100% gwarantowana i nie będzie wydobyte ani uncji mniej ani więcej – to przecież rynki zdyskontowały by ten fakt JEDEN RAZ, w momencie ujawnienia tej informacji. Potem wartość tej konkretnej informacji dla wyceny złota byłaby zupełnie neutralna.

Kurs złota oczywiście dalej mógłby się wahać w czasie ale tylko z powodu innych czynników. Złoto nie szło by w górę lub w dół z powodu zmian w podaży (np zamknięć kopalń, odkrycia nowych złóż i tak dalej) bo to byłoby doskonale wszystkim znane.

Czy ktoś potrafi mi powiedzieć dlaczego w świecie kryptowalut ma być inaczej? Doskonałą informację o krzywej podaży podaje się jako niewzruszalny fundament każdego krypto, więc ta informacja niejako z powinna zostać zdyskontowana fundamentalnie tylko raz i mieć zerowy wpływ na wycenę krypto. Dlaczego więc te reward halvingi mają w jakikolwiek sposób wpływać na cenę?

#bitcoin #ethereum #kryptowaluty

No Comments

Comments are closed.