Niemcy najbardziej skorzystały na przystąpieniu nowych członków do UE po 2004r.

17 lipca 2020

W dwunastu z piętnastu krajów starej Unii korzyści z przystąpienia 13 nowych państw do Unii Europejskiej po 2004 roku są wyższe niż poniesiony przez nie wkład finansowy związany z integracją – wynika z badania autorstwa profesora makroekonomii z Uniwersytetu Duisburg-Essen, Timo Baasa….

No Comments

Comments are closed.