PiS wymienił ponad 300% prezesów państwowych spółek. Już dwa lata temu.

9 lutego 2020

30 spółek Skarbu Państwa miało ponad 100 prezesów do końca 2018 r.. Najpierw wymienił wszystkich zastanych. Potem wymienił nowych. I jeszcze raz. I jeszcze. Republika odprawowa. Tymczasem same firmy dryfują bez długoterminowej strategii.

No Comments

Comments are closed.