Polska jest krajem z prawie najniższą ilością wolnych miejsc pracy w Europie.

9 sierpnia 2019

Rynek pracownika nie istnieje, liczba wolnych miejsc pracy wnosi zaledwie 1,1% ogółu dla porównywaniu w Czechach aż 6,4%. Wynik polski jest porównywalny z krajami z ogromnym bezrobociem jak Hiszpania.

No Comments

Comments are closed.