Powtarzam to po raz kolejny,…

11 marca 2020
Powtarzam to po raz kolejny, izolujcie seniorów, osoby najbardziej zagrożenie śmiercią. Niech nie mają kontaktów z dziećmi (dzieci przechodzą przez infekcję bezobjawowo, a zarażają w tym czasie). Kontaktujcie się z seniorami będąc tylko w maskach. Po uprzedniej dezynfekcji rąk. Podejmijcie inne zalecane środki ostrożności, jak dezynfekcje przedmiotów czy rzeczy, jakie przekazujecie tym seniorom. To odciąży szpitale i da czas, aby przyjmować osoby z grupy najwyższego ryzyka. To przede wszystkim pozwoli oszczędzać środki i zasoby, by nie tracić ich na osoby bez ryzyka śmierci, a tych ratować, co są najbardziej zagrożeni. Zasoby wkrótce się skończą. Trzeba szczególną uwagę poświęcić osobom z grup ryzyka, które są właścicielami firm, czy są w zarządach, bo te firmy staną bez nich. A to oznacza dodatkowo kryzys innego rodzaju.

#koronawirus #polska #europa

No Comments

Comments are closed.