Serdeczne podziękowania dla…

5 sierpnia 2019
Serdeczne podziękowania dla ludzi ze Stowarzyszenia Alexandersona z radiostacji Varberg w Grimeton (SAQ), w Szwecji, że chciało im się ręcznie wypełnić i wysłać do mnie papierową kartę QSL. Myślałem, że dostanę ją mailem, a tu taka miła niespodzianka. To moja pierwsza papierowa QSL w życiu! 73!

SAQ nadawał transmisję okolicznościową 30 czerwca 2019 r. w dzień Alexandersona na częstotliwości 17,2 kHz czyli VLF (fale bardzo długie). Nadajnik jest elektromechaniczny, a jego sercem jest generator Alexandersona (alternator wielkiej częstotliwosci). Jest to jedyny pracujący tego typu nadajnik na świecie. Waga całego nadajnika wynosi około 50 ton – tutaj szerszy opis. Obiekt został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Ja odbierałem kartą dzwiękową na USB używając jej jako odbiornika SDR w programie HDSDR. Jako antena rozwieszona na zewnątrz metalowa linka na pranie ( ͡° ͜ʖ ͡°). Tutaj film z odbioru.

#krotkofalarstwo #radio #hamradio #sdr #chwalesie #zainteresowania #technologia #elektronika #europa #szwecja

No Comments

Comments are closed.