Ten fragment granicy pomiędzy…

11 września 2019
Ten fragment granicy pomiędzy Zjednoczony Królestwem i Republiką Irlandii obrazuje jeden z problemów gdyby po brexicie trzeba było przywrócić twardą granicę, przejścia graniczne oraz kontrole celne i graniczne.

#brexit #uk #anglia #europa #ciekawostki

No Comments

Comments are closed.