UK: Mężczyzna zaatakowany za stanie z tabliczką…

11 lipca 2020

…z napisem „The right to openly discuss ideas must be defended.” („Prawo do wolnej dyskusji o poglądach musi być chronione”)

No Comments

Comments are closed.