WAŻNE i PILNE-mikro i małe przedsiębiorstwa do soboty muszą złożyć oświadczenie

24 lipca 2019

…jeśli chcą utrzymać niższe ceny energii elektrycznej. Oświadczenie musi wpłynąć do sprzedawcy energii do 27.07.2019 !!! – liczy się data wpłynięcia, nie nadania! Niektórzy sprzedawcy akceptują maile.
Netflix ma Dom z papieru, my z papieru mamy całe państwo.

No Comments

Comments are closed.