Węgry pod lupą KE. Chodzi o środki podjęte w związku z koronawirusem

13 kwietnia 2020

Komisja Europejska obserwuje jak kraje członkowskie reagują na pandemię Covid-19. „Ze względu na krytyczne doświadczenia z przeszłości, szczególnie dokładnie przygląda się Węgrom”. KE jest gotowa do działania, jeśli ograniczenia wprowadzone na Węgrzech przekroczą „dozwolony poziom”.

No Comments

Comments are closed.