Wprowadzenie jednego ze…

29 marca 2020
Wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych umożliwiłoby każdemu, w tym także przedsiębiorcom uzyskanie od Skarbu Państwa odszkodowania za stratę majątkową poniesioną w następstwie ograniczenia ich praw obywatelskich w czasie stanu nadzwyczajnego, co nie jest możliwe w przypadku ogłoszenia wyłącznie stanu epidemii
Macie swoją przyczynę.
Wybory jebią pis bo by je wygrali i bez koronawirusa.
Chodzi o kasę.
#polityka #koronawirus #pieniadze #gospodarka

No Comments

Comments are closed.