Wy serio wierzycie że niskie…

18 sierpnia 2019
Wy serio wierzycie że niskie transfery socjalne, które są standardem w krajach rozwiniętych, zniszczą polska gospodarkę? Przecież to jest podstawa każdej ekonomii politycznej, że tego typu transfery, przeznaczone głównie na podstawową konsumpcję, są kołem zamachowym gospodarki. A wzrostu konsumpcji polska gospodarka potrzebuje szczególnie.

#neuropa #polska #gospodarka #polityka

No Comments

Comments are closed.