Wyrok TSUE: nowelizacje ustawy o KRS mogą naruszać prawo UE

2 marca 2021

Kolejne nowelizacje ustawy o KRS, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów na sędziów SN, mogą naruszać prawo UE. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE jest bezwzględnie wiążący dla polskiego rządu.

No Comments

Comments are closed.