Koszt państwa milicyjnego –…
Bez kategorii / 16 maja 2021

Koszt państwa milicyjnego – problemy gospodarcze Białorusi <<< znalezisko Pandemia COVID-19 wpędziła Białoruś w recesję, jednak największym ciosem dla gospodarki tego kraju okazał się głęboki kryzys polityczny. Wywołały go władze, fałszując wyniki wyborów prezydenckich, co spotkało się z masowym sprzeciwem obywateli. (…) Populistyczny i mało adekwatny do współczesnych uwarunkowań kierunek polityki gospodarczej został potwierdzony na VI Białoruskim Zgromadzeniu Narodowym, zorganizowanym w Mińsku w dniach 11–12 lutego br., utrzymanym w tradycjach epoki ZSRR cyklicznym masowym zjeździe przedstawicieli władz lokalnych, załóg przedsiębiorstw, reprezentantów nauki i kultury oraz organizacji społecznych. Zatwierdzono na nim pięcioletni (2021–2025) plan rozwoju Białorusi. W ekonomicznej części tej strategii założono m.in. wzrost PKB, wydajności pracy, a także inwestycji o 20%, a eksportu aż o 40%, czyli do poziomu 50 mld dolarów. Średnie wynagrodzenie miałoby z kolei podnieść się do 670 dolarów z obecnych nieco ponad 500 dolarów. Autorzy tego dokumentu za przyczynę fiaska poprzednich planów pięcioletnich uznali jedynie „niekorzystną koniunkturę zewnętrzną”[19]. Ponadto w swoim wielogodzinnym wystąpieniu na forum Zgromadzenia prezydent Łukaszenka ostro skrytykował sektor prywatny za brak „lojalności i odpowiedzialności za państwo”, zapowiadając przy tym wzmożenie kontroli oraz obciążeń podatkowych[20]. #europa #bialorus #geopolityka #ekonomia #gospodarka

Najzabawniejsze są…
Bez kategorii / 16 maja 2021

Najzabawniejsze są komentarze, że teraz to wzrośnie popyt na mieszkania. No tak, z pewnością. Jakieś pół Polski usłyszało z ust premiera, że dostaną 100k gwarancji, tanie domki, a mieszkania będą mogli spłacać dziećmi. Z pewnością nikt nie poczeka na szczegóły tylko jutro z samego rana odbędzie się szturm na biura sprzedaży. Już widzę te dzikie tłumy, które będą chciały wyrwać ostatnią mikrokawalerkę zanim rozpocznie się program dopłat. #nieruchomosci #mieszkanie #ekonomia #gospodarka