Piszę artykuł o tym, jak…

10 lipca 2021
Piszę artykuł o tym, jak niektóre kraje popadły w recesję i problemy gospodarcze, tak aby przeciętny wyborca wiedział na co uważać podczas wyborów.

I tak w Grecji: „W latach 1981-1999 grecki rząd utrzymywał deficyt budżetowy przeciętnie w wysokości 8,7 proc, zaś udział wydatków socjalnych w PKB wzrósł z 10,3 proc. w 1980 r. do 21,1 proc. w 2005 r. (według danych OECD).” Dług urósł do 100% PKB około 1995 roku i naprawdę trzymali go w ryzach lub na papierze do 2008 roku.

Jak widać po wykresach do rozpoczęcia wielkiego zadłużania Grecja gwałtownie się rozwijała i wyprzedzała ją tylko Japonia.

W latach Grecy 1980-1990 popadli w stagnację. Potem nastąpił jeszcze wzrost w latach 1990-2008 pewnie na kredyt, a potem to już tylko krzywa pochyła.

Trzeba przyznać, że zanim wyjdą błędy rządzących na wierzch mija dużo czasu.

#ekonomia #polityka #gospodarka #grecja #dlugi

https://mises.pl/blog/2015/08/05/sieron-jakie-sa-prawdziwe-przyczyny-greckiego-kryzysu/

No Comments

Comments are closed.