Recenzja: Roman Legionaries:…

19 lipca 2021
Recenzja: Roman Legionaries: Soldiers of Empire

Książka „Roman Legionaries: Soldiers of Empire” autorstwa Simona Elliotta to pozycja opowiadająca o jednej z najskuteczniejszych jednostek wojskowych świata – rzymskich legionach. Simon Elliott to historyk i archeolog pasjonujący się zwłaszcza historią Brytanii za czasów Rzymian, wojskowością rzymską oraz flotą wojenną (np. Classis Britannica). Książka wydana została przez wydawnictwo Casemate Publishers.

Właściwa treść pozycji składa się z: wprowadzenia; chronologii ważniejszych wydarzeń w rzymskiej historii, od utworzenia republiki rzymskiej po upadek Rzymu; listy cesarzy do Septymiusza Sewera; pięciu kolejnych rozdziałów; oraz podsumowania. Tym samym materiał merytoryczny liczy około 160 stron. Na końcu książki znajdziemy listę ważniejszych wydarzeń w historii rzymskiej Brytanii; bibliografię którą wykorzystał autor przy pisaniu pracy oraz indeks osób i wyrazów.

Przechodząc do sedna. Tak jak zostało wspomniane autor główną treść książki podzielił na pięć rozdziałów. W pierwszym porusza i zarysowuje historię państwa rzymskiego, skupiając się zwłaszcza na czasach Republiki i Cesarstwa. W drugim rozdziale dowiadujemy się jak ewoluowała rzymska armia i legion, jak przebiegała rekrutacja oraz jak wyposażony był legionista na przestrzeni dziejów. Trzeci rozdział skupia się na przedstawieniu wartości bojowej legionu oraz wykorzystaniu go w starciach; tutaj autor dla lepszego zobrazowania skuteczności jednostki przedstawia trzy bitwy w jakich brały udział wojska rzymskie. W czwartym rozdziale autor opisuje pozawojskowe zadania legionisty i wykorzystanie wyuczonych umiejętności rekruta w służbie wojskowej. Ostatni rozdział to już opis innych jednostek rzymskich: auxilia; późno-rzymskich: comitatenses, limitanei; czy floty morskiej.

Trzeba podkreślić, że autor potrafi w sposób zgrabny zarysować wyjątkowość rzymskich legionów. Autor stosuje liczne zwroty łacińskie oraz dokładnie opisuje struktury dowódcze, liczebność oddziałów oraz zachodzące zmiany w ekwipunku czy stylu walki legionistów. Treść jest wzbogacana w ilustracje i zdjęcia oraz krótkie adnotacje z dodatkowymi informacjami.

Podsumowując, uważam że książka jest bardzo przystępnym podsumowaniem historii rzymskiej wojskowości i działania rzymskich legionów. Pomimo małej objętości książki autor starał się zawrzeć dużo materiałów i informacji, które pozwolą Czytelnikowi dobrze zapoznać się z tematem.

https://imperiumromanum.pl/recenzje/roman-legionaries-soldiers-of-empire/

#rzym #antycznyrzym #imperiumromanum #historia #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #listaimperiumromanum #ciekawostkihistoryczne #ancientrome #wojsko #europa #swiat #militaria #venividivici #qualitycontent #archeologia #ksiazki #recenzja

No Comments

Comments are closed.